Showing 1–12 of 38 results

5,500,000 
2,500,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D16E

3,300,000 

0932.95.15.81