Showing all 10 results

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

10,200,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không cũ loại khô Orion 1.5 Kw KRX5-SS 2 HP

5,500,000 
6,000,000 
3,811,000 
3,300,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Orion 1.5 Kw KRX6-SS-5101-G1

6,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Orion đôi CBX62-G1 5HP

6,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Orion KD1501-301 (Like new)

6,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không Orion KRF 40A

5,200,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không Orion KRF15A-V-04

2,800,000 

0932.95.15.81