Showing 1–12 of 33 results

Bơm hút chân không khô loại cánh than

10,200,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không cũ loại khô Orion 1.5 Kw KRX5-SS 2 HP

5,500,000 
6,000,000 
3,811,000 
3,300,000 
13,000,000 
16,000,000 
7,900,000 
10,800,000 

0932.95.15.81