Bơm hút chân không cho máy in offset tại Khách hàng Công ty Huy Đăng

Ứng dụng hút chân không máy in offset Ứng dụng: Máy in offset có bộ phận cấp phôi giấy từ 1 chồng giấy nhiều tờ. Bộ phận cấp phôi giấy gồm 2 bộ phận: + Cơ cấu hút: Gấp và hút 1 tờ giấy lên từ chồng giấy. Sau đó xy lanh đưa tờ giấy […]

0932.95.15.81