Bơm hút chân không cho máy chưng cất tại nhà máy Aureole Fine Chemical Products Đồng Nai

Về dự án máy chưng cất chân không Dự án cung cấp bơm hút chân không cho máy chưng cất chân không tại nhà máy Aureole Fine Chemical Products Đồng Nai Nâng cấp bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Ulvac GLD 050, điện áp 110V. Ứng dụng chưng cất chân không làm bay […]

0932.95.15.81