Showing all 5 results

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M18

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M12

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M28

6,800,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M30

6,900,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không Edwards E1M18 cũ (0.75 kW)

6,800,000 

0969.65.38.61