Showing 1–12 of 35 results

Hãng bơm chút chân không Ulvac

Tên công ty: Ulvac

Thành lập: 23 tháng 8 năm 1952

Số lượng nhân viên: 6,370 (tính đến 30 tháng 6, năm 2020)

Địa chỉ: 2500 Hagisono, Chigasaki, Kanagawa, Japan

Giám đốc điều hành: Setsuo Iwashita

Doanh thu: 1,714.56 triệu đô (2020)
Hoạt động và doanh thu chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, thị phần ở Châu Âu và Bắc Mỹ mới chỉ chiếm một phần nhỏ.

Công nghệ bơm hút chân không Ulvac

Ulvac GLD 137CC – Lưu lượng 135 lit/phút.

Ulvac GLD 202BB – Lưu lượng 200 lit/phút.

Ulvac GLD 280B – Lưu lượng 280 lit/phút.

Ulvac GHD-031 – Lưu lượng 30 lit/phút.

Ulvac GHD 101 – Lưu lượng 100 lit/phút.

Ulvac G-101D – Lưu lượng 100 lit/phút.

Xuất xứ của các dòng máy Ulvac đến từ Nhật Bản.

0932.95.15.81